ข่าวล่าสุด

 • 20 มี.ค. 2561 0 Comments
  รองนายกฯ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีส่งมอบรถดับเพลิง

  วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

  อ่านทั้งหมด
 • 20 มี.ค. 2561 0 Comments
  ทน.ขอนแก่นจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี ๖๑ เพื่อสร้างข

  ทน.ขอนแก่นจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี ๖๑ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ อสม.เทศบาลนครขอนแก่น วันอังคารที่ 20

  อ่านทั้งหมด
 • 19 มี.ค. 2561 0 Comments
  นครขอนแก่นเสนอ Khon Kaen Smart City พัฒนาท้องถิ่นส

  วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำเ

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ
สอบราคา
ประกาศราคากลางการจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 70 ตัว
ราคากลาง

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน