ข่าวล่าสุด

 • 21 ก.ย. 2560 0 Comments
  ผู้บริหารนครขอนแก่นร่วมยินดีวันชาติจีนครบรอบ 68 ปี

  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาลปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ร่ว

  อ่านทั้งหมด
 • 21 ก.ย. 2560 0 Comments
  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนป้องกันการบาดเจ็บทางถ

  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนป้องกันการบาดเจ็บทางถนน RTI วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 1

  อ่านทั้งหมด
 • 21 ก.ย. 2560 0 Comments
  นครขอนแก่นพร้อมตรวจรับการประเมิน ITA รอบที่ 1-2

  นครขอนแก่นพร้อมตรวจรับการประเมิน ITA รอบที่ 1-2 : วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางค่าอาหาร อาหารว่างและที่พักในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นทีม"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางค่าอาหารและอาหารว่าง โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของพนักงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
ราคากลาง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT จำนวน 26 ชุด ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคา

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น
 • img
  สมาคมไทสร้างสรรค์

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน