อำนาจหน้าที่ของเทศบาล


        *  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น       Click

        *  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงาน       Click