ให้สัมภาษณ์ “จอโลกเศรษฐกิจ” ช่อง 3 กับนายบัญชา ชุมชัยเวทย์

ให้สัมภาษณ์ “จอโลกเศรษฐกิจ” ช่อง 3 กับนายบัญชา ชุมชัยเวทย์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็น “ระบบขนส่งมวลชน LRT” เพื่อบันทึกเทปออกอากาศในรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วง “จอโลกเศรษฐกิจ” กับนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ พิธีกรจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

"ระบบขนส่งมวลชน LRT” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคนในจังหวัดขอนแก่นในการแก้ไขปัญหาจราจร จากในอดีตเทศบาลนครขอนแก่นได้ศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองเป็นระบบ BRT เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรของเมือง แต่ติดขัดด้านงบประมาณในการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลเมืองเก่า และ เทศบาลตำบลสำราญ โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (Khon Kaen Transit System CO.,Ltd.) ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT ความคืบหน้าทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดี ถ้าไม่มีอะไรสะดุด คาดว่าเป้าหมาย ต้นปี 2561 น่าจะเริ่มต้นทำโครงการได้

ซึ่งประชาชนทุกท่านที่สนใจ สามารถติดตามรับชมการออกอากาศได้ในรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วง “จอโลกเศรษฐกิจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560