ร่วมปลูกต้นคูน กระชับความสัมพันธ์

ร่วมปลูกต้นคูน กระชับความสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง ร่วมปลูกต้น “ราชพฤกษ์” เพื่อกระชับมิตรภาพระหว่างนครขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย กับ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น หลักจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น กับ เทศบาลนครหนานหนิง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เรียนเชิญ นายโจว หงปอ (MR.ZHOU HONGBO) นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง และ นายหลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะ ร่วมปลูกต้น “ราชพฤกษ์” หรือ ต้นคูน ณ บริเวณลานสวนคูน สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วยงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น