เทศบาลนครขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.พิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดอบจ.พิษณุโลก พร้อมคณะจำนวน 83 คน

โดยในครั้งนี้คณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากอบจ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน จากนั้นคณะผู้ศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนัก/กองต่างๆในเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อไป