รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น

รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น : วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ(นายชัชวาล พรอมรธรรม,นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ),นายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาลฯ คุณนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯทั้ง 4 เขต ร่วมให้พรส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ในงานพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยท่าน ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่นได้นำส่วนงาน,ผู้บริหารและคณะครูสถานการศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น,พนักงานเจ้าหน้าเทศบาลฯรวมถึงประธานและคณะกรรมการชุมชน เข้ารดน้ำขอพรกับผู้บริหารเทศบาลฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปและการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยเทศบาลนครขอนแก่น ขอชื่นชมพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลฯ ที่ได้ร่วมมือมือร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้