สัมภาษณ์สดรายการเก็บตกทางเนชั่น

สัมภาษณ์สดรายการเก็บตกทางเนชั่น : วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.45 น. ณ สตูดิโอเนชั่น (บางนา-ตราด) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงาน “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 5 - 15 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ” ซึ่งมีความหมาย 2 มิติ คือ เพราะน้ำปีนี้มีเหลือพวกเราจึงสาด และสาดน้ำแล้วให้เหลือไว้ให้ใช้ต่อ

สำหรับการจัดงานเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 13 เมษายน 2560 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิดการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ คือ เสริมความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยพิธีทำบุญตักบาตร และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่ง ซึ่งปีนี้จะจัดกิจกรรมพิเศษให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมอีสานที่มีความสนุกสนานเพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ การประกวดลำซิ่งชิงแสน ตลอดจนการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำฟรี

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2560 ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ภายใต้แนวคิดการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย ได้แก่ หลอมรวมพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่กับพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) จากวัดธาตุ พระอารามหลวง ,ขบวนแห่พระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) – พระพุทธอภัยมงคลสมังคี กิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์จาก เทศบาลนครขอนแก่น ,26 อำเภอจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานสถาบันการศึกษา (โดยมีลำดับของขบวนสงกรานต์ คือ ขบวนที่ 1 เกวียนพระพุทธพระลับ ,ขบวนที่ 2 เกวียนพระพุทธอภัยมงคลสมังคีและเกวียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ,ขบวนที่ 3 เกวียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ,ขบวนที่ 4 ขบวนแห่นางสงกรานต์ “สรวงสวรรค์ ชั้นเมืองแมน” ,ขบวนที่ 5 ขบวนแห่สงกรานต์ที่เข้าร่วมประกวด จาก 26 อำเภอ และหน่วยงานสถาบันการศึกษา) ซึ่งมีจุดตั้งขบวนแห่ที่บึงแก่นนคร เคลื่อนไปตามเส้นทางถนนนิกรสำราญ เลี้ยวขวาถนนกลางเมือง มีจุดฟ้อนรำที่หน้าโรงเรียนกัลยาณวัตร เลี้ยวซ้ายสี่แยกธนาคารแห่งประเทศไทย ไปตามถนนศรีจันทร์ เข้าสู่ศาลหลักเมือง (โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะ จะได้ร่วมเดินในขบวนแห่สงกรานต์ และจะชมขบวนแห่สงกรานต์ ณ บริเวณด้านหน้าฮักศ์มอลล์อีกด้วย) กิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองขอนแก่น โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นได้เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวิถีอีสาน ลานฮักลานแพง” เพื่อประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น และม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน ,การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอนคลื่นมนุษย์สุดรางคู่ และในวันที่ 13 เมษายน 2560 ร่วมให้กำลังใจซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมืองที่จะมาร่วมนำเล่นคลื่นมนุษย์ สำหรับในวันสุดท้ายของการจัดงานในวันที่ 15 เมษายน 2560 ชาวขอนแก่นยังจะได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์)

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวขอนแก่นที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2560 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( อบจ.) , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ,บริษัทเสริมสุข จำกัด ( มหาชน) เครื่องดื่มเอสโคล่า ,ชิว ชิว บอล (เคี้ยว นุ่ม รสผลไม้ ) ,บริษัท ช ทวี จำกัด ( มหาชน) ,บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด ,บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) ,บริษัท แอดวานส์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน) ,เอไอเอส 4 G, บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว) ,เครื่องดื่มเรดดี้ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น , แชมพูเฮดแอนด์โชว์เดอร์ ,บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ,บริษัทโตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ,บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ,บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ,ซีพีเอฟ ,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ,ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น ,โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ,โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ,โรงแรมไบร์ทโฮเต็ล และโรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

พลาดไม่ได้กับการเล่นน้ำสงกรานต์สนุก ประทับใจ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ พร้อมรอยยิ้มและความมีน้ำใจของคนขอนแก่น.. OK KHONKAEN ที่งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5 – 15 เมษายน 2560 “สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ ”

Utit Chaisrisoot

ขอนแก่นวันนี้..ไม่ไช่วันโน้นๆๆๆๆเนาะ.

เจ๊แหวน ข้าวเหนียวมะม่วง

มานะค่ะมาเที่ยวขอนแก่นกันเยอะๆๆถนนข้าวเหนียวสนุกมากค่ะ

มนตรี แก้วบุญเรือง

เคหะซอยสอง ไฟส่องสว่างดับจะเดือนแล้ว ครับ ไฟซ็อตด้วยมีประกายไฟด้วยส่งเจ้าหน้าทีมาดูหน่อย ครับท่าน

นันทพร อาจมนตรี

ขอนแก่น.เป็นแดนสวรรค์.งามเหลือล้ำ..

Alex Madrid

🐚 Ye🐗 BoT📠 Powered🍔 By😒 Alex🎍 Madrid🐯

🔰 Assalamu Alaikum😘 🎵 เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล
🎤 Tuesday : 11 - April - 2017
💎 Add Close Lovers ❤ เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล
🔔Full Speed Ka Saath AUR HATeRx ki PRTA HUA💿 -22 menit :D 32 detik :v
:|] PersOnal Bot by👑 Alex Madrid
🔎Βοτ siτε: 👉 SERVER32.GA👈
Ownεя : 🔶 Kamina Botter 🔶 Shahid Sd ♥

Putthar Maneechotwong

สุดยอดครับคนนี้ของจริงพูดจา มีเหตุมีผลดี ปฏิภาณไหวพริบดี ชอบครับ

Jeeraphan Baobuangern

ท่านนายกธีระศักดิ์เยี่ยมยอดมากค่ะ

แสดงความคิดเห็น