สืบสานวัฒนธรรมเปิดงานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน 60

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2560” โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีนายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิ นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ,นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นาย หลี่ หมิงกัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น,พันเอกสมชาย ครรภาฉาย รองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23, พันตำรวจจรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม รองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,นายทรงฤทธิ์ โพธิ์ศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ,ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ,สมาคมองค์กรเอกชน ,บริษัทผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ,คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น(รองนายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก,กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล) พี่น้องชุมชน และสื่อมวลชน

ซึ่งมีไฮไลท์ในพิธีเปิด คือ การสรงน้ำพระพุทธรูป (โดยมีนัยยะเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่เต็มไปด้วยความสุข) และยังมีการแสดงวงดนตรีพื้นเมืองจากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ และศิลปินลูกทุ่ง “ลาดา อาร์สยาม” มาร่วมเป็นศิลปินในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 15 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ” (มีความหมาย 2 มิติเชิงลึก คือ เพราะน้ำปีนี้มีเหลือพวกเราจึงสาด และสาดน้ำแล้วให้เหลือไว้ให้ใช้ต่อ) แบ่งการจัดงานเป็น 2 ช่วง คือ

• ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 13 เมษายน 2560 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิดการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ คือ เสริมความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยพิธีทำบุญตักบาตรและการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่ง ซึ่งปีนี้จะจัดกิจกรรมพิเศษให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมอีสานที่มีความสนุกสนานเพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ การประกวดลำซิ่งชิงแสน ตลอดจนการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำฟรี

• ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2560 ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ภายใต้แนวคิดการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ หลอมรวมพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่กับพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) จากวัดธาตุ พระอารามหลวง ,ขบวนแห่พระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) – พระพุทธอภัยมงคลสมังคี กิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์จาก เทศบาลนครขอนแก่น ,26 อำเภอจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานสถาบันการศึกษา (โดยมีลำดับของขบวนสงกรานต์ คือ ขบวนที่ 1 เกวียนพระพุทธพระลับ ,ขบวนที่ 2 เกวียนพระพุทธอภัยมงคลสมังคีและเกวียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ,ขบวนที่ 3 เกวียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ,ขบวนที่ 4 ขบวนแห่นางสงกรานต์ “สรวงสวรรค์ ชั้นเมืองแมน” ,ขบวนที่ 5 ขบวนแห่สงกรานต์ที่เข้าร่วมประกวด จาก 26 อำเภอ และหน่วยงานสถาบันการศึกษา) ซึ่งมีจุดตั้งขบวนแห่ที่บึงแก่นนคร เคลื่อนไปตามเส้นทางถนนนิกรสำราญ เลี้ยวขวาถนนกลางเมือง มีจุดฟ้อนรำที่หน้าโรงเรียนกัลยาณวัตร เลี้ยวซ้ายสี่แยกธนาคารแห่งประเทศไทย ไปตามถนนศรีจันทร์ เข้าสู่ศาลหลักเมือง (โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะ จะได้ร่วมเดินในขบวนแห่สงกรานต์ และจะชมขบวนแห่สงกรานต์ ณ บริเวณด้านหน้าฮักมอลล์อีกด้วย) กิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองขอนแก่น โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นได้เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวิถีอีสาน ลานฮักลานแพง” เพื่อประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น และม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน ,การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอนคลื่นมนุษย์สุดรางคู่ (โดยในวันที่ 15 เมษายน 2560 ชาวขอนแก่นยังจะได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์)

ท้ายสุดนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมสนุกในบรรยากาศการเล่นน้ำในแบบฉบับชาวขอนแก่น ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 15 เมษายน 2560 “สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ”ภายใต้ “สนุก ประทับใจ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานที่จะมอบความสนุกสนาน มิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น.. OK KHONKAEN