นายกนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ VOICE TV ถึงความคืบหน้า LRT

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์รายการ Global Village ทางช่อง VOICE TV ดิจิทัลทีวีช่อง 21

ซึ่งสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวแนวคิด จุดเริ่มต้น Khon Kaen Smart City เน้นเรื่อง Smart Mobility ความเป็นมาของโครงการ เริ่มต้นโครงการมาร่วม 10 ปีแล้ว ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจราจรของจังหวัดขอนแก่นว่า จากในอดีตเทศบาลนครขอนแก่นได้ศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองเป็นระบบ BRT เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรของเมือง แต่ติดขัดด้านงบประมาณในการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลเมืองเก่า และ เทศบาลตำบลสำราญ ขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐให้เป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนด้านการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมให้กับเมือง ในการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมือง จึงมีข้อสรุปว่าระบบขนส่งที่มีความเหมาะสม คือ ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเป็นแบบรางเบา LRT ซึ่งเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในรูปแบบการวางผังเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นกาลดภาระให้ภาครัฐ โดยภาคสังคมและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนซึ่งเป็นต้นแบบของการจัดการเมืองต่อไป พร้อมกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน

โดย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าล่าสุดคือ การจดทะเบียน บริษัท ขอนแก่น ทรานซิส ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งจะจดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคมนี้ เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ในการจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น ทรานซิส ซิสเต็มส์ จำกัด ทั้งนี้หลังจากการจดทะเบียนแล้วเสร็จจะรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ทราบและจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตอนนี้ความคืบหน้าทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดี ถ้าไม่มีอะไรสะดุด คาดว่าเป้าหมาย ภายในปี 2560 น่าจะเริ่มต้นทำโครงการได้

ทั้งนี้ สามารถรับชมการสัมภาษณ์ได้ทางรายการ Global Village วันเสาร์ปลายเดือนเมษายนนี้ เวลา 11.30 - 12.00 น. ทาง Voice TV 21