นายกนครขอนแก่น ร่วมฉลองบุญผะเหวด ชุมชนโนนทัน 4

นายกนครขอนแก่น ร่วมฉลองบุญผะเหวด ชุมชนโนนทัน 4

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดศรีแก้ว นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมงานฉลองบุญผะเหวด ชุมชนโนนทัน 4 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ และ นางสาววรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล ร่วมด้วย ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกของชุมชนนี้ โดยคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน คืองานมหากุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวดเป็นสำคัญ ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระทำบำเพ็ญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวชื่นชมพี่น้องชุมชนโนนทัน 4 ว่าถึงแม้ฝนจะตกแต่หลายๆ คนต่างก็มาร่วมงานกัน สื่อถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนโนนทัน 4