นายกทน.ขก. ร่วมยินดีประธานคนใหม่ชมรมสตรีชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

นายกนครขอนแก่น ร่วมยินดีประธานคนใหม่ชมรมสตรีชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.30 น. ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานร่วมงานสถาปนาประธานและคณะกรรมการชุดใหม่ ชมรมสตรีสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับประธานคนใหม่คือ คุณใสศิริษ์ ทองวันชัย โดยมีผู้ร่วมแสดงความยินดีมากมาย อาทิ นายบุญศรี วงบัวศรี กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น นายเหวียน ตัด ถั่น เอกอัครราชทูตสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายสุนทร จงประกอบแก้ว นายกสมาคมเวียดนามจังหวัดขอนแก่น ชมรมสตรี สมาคมต่างๆ จากหลายจังหวัด เป็นต้น

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวชื่นชมชมรมสตรีฯ ในความเข้มแข็ง สร้างความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาศักยภาพบทบาทหน้าที่ของสตรีในสังคม และขออวยพรให้ชมรมสตรีสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขอให้ประสบความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ