ผนึกกำลัง5 เทศบาล ดีเดย4 มี.ค.จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทฯ

ผนึกกำลัง5 เทศบาล ดีเดย์ 24 มีนาคม นี้ จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองขอนแก่น : วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นางอรทิชา รัตนา รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า นายศุกล สุยัคกุล ผอ.ฝ่ายการโยธา เทศบาลเมืองศิลา นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายเรืองระวี จันพรหม ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผอ.สำนักการคลัง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมบริษัทจำกัด 5 เทศบาล เพื่อเตรียมการจดทะเบียน บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งจะจดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการจดทะเบียน ในการจดทะเบียน 5 เทศบาลได้รับความอนุเคราะห์การบริจาคเงินจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่นซึ่งบริจาคให้เทศบาลนครขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น บริจาคให้กับ 4 เทศบาล เป็นจำนวนเงิน 1 ล้าน (เทศบาลฯละ 2.5 แสนบาท) อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมการก่อตั้งบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ให้มีความเรียบร้อยเพื่อประกอบการจดทะเบียนเพื่อเป็นตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทที่ขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย

ท้ายสุดนี้ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ 8 องค์กรเศรษฐกิจ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ทั้งนี้หลังจากการจดทะเบียนแล้วเสร็จจะรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ทราบ และจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป