รองนายกนครขอนแก่นบรรยาย รถไฟฟ้า LRT แก่ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสดฯ

รองนายกนครขอนแก่นบรรยาย รถไฟฟ้า LRT แก่ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสดฯ

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทนบรรยายพิเศษเรื่อง สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้กับสมาชิกชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด สมาคมธนาคารไทย จำนวน 50 คนรับฟัง ณ ห้องประชุม สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน และองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านเงินสด ซึ่งทางชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสดฯ ได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองแห่ง Mice City 1 ใน 5 ของประเทศ ที่มีสภาพเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้มาประชุมที่จังหวัดขอนแก่น โดย รองนายกเทศมนตรีฯ ขึ้นเป็นวิทยากรคู่กับ ดร.ยุทธพล ทวะชาลี รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น บรรยายให้ความรู้ด้านเงินสด สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ กล่าวว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้สภาพการจราจรในตัวเมืองขอนแก่น ติดขัดอย่างมาก โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ชาวเมืองขอนแก่นหลายฝ่าย ร่วมมือแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยมีโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT (Light Rail Transit) สายเหนือ-ใต้ ระยะทาง 26 กม. มูลค่าลงทุนรวมหลักหมื่นล้านบาท เป็นต้นแบบในเมืองภูมิภาค ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ลงนามอนุมัติให้ 5 เทศบาลฯ ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น, เทศบาลเมืองศิลา, เทศบาลตำบลเมืองเก่า, เทศบาลตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลสำราญ จัดตั้งบริษัท จำกัด ซึ่งจะจดทะเบียน วันที่ 24 มีนาคม 60 ณ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อทางบริษัท ทั้ง 5 เทศบาลจะเป็นผู้ดำเนินการทำโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาเอง โดยวิธีการเหมือนเช่น กรุงเทพมหานคร ที่ให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตามระบบราชการ จัดหา จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ แล้วก็ใช้บริษัทนี้ดำเนินการขอเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ ที่สถานีวิจัยข้าว เพื่อนำมาเป็นสถานีรถไฟฟ้า และเพื่อการพัฒนา TOD (Transit-Oriented Development ) เชิงพาณิชย์ โดยมีระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวเชื่อม เป็นตัวแทนของทั้ง 5 เทศบาลทำโครงการนี้ต่อไป