นายกนครขอนแก่น นำทีมลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้าง ปรับปรุงบึงแก่นนคร

นายกนครขอนแก่น นำทีมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง ปรับปรุงบึงแก่นนคร

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่น้องชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนา ปรับปรุง บึงแก่นนคร โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกบึงแก่นนครทั้งหมด

โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่ นายธนภณ กิตติวิมลชัย ดร.โกเมน กันตวธีระ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง นางรัชดา ลีลาสวัสดิ์ชัย นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ และ นายสมภพ วงศ์ก่อ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมไปถึงพี่น้องชุมชน ร่วมลงพื้นที่ด้วย

สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นดำเนินการสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง ซึ่งเกิดจากน้ำและคลื่นน้ำที่เซาะตลิ่งมาเป็นเวลาหลายสิบปี ที่ผ่านมาเทศบาลฯ ก็ทยอยดำเนินการปรับปรุงมาโดยตลอด แต่เนื่องจากว่าจะต้องใช้งบประมาณสูงมาก จึงไม่สามารถทำคราวเดียวรอบบึงแก่นนครได้ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังดำเนินการอยู่ และได้ไปศึกษาดูงานที ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด และสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี แล้วนำเสนอต่อนายกเทศมนตรีฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงบึงแก่นนคร

ในส่วนของความคืบหน้าของการก่อสร้างนั้น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการสำหรับความคืบหน้าของโครงการฯ เทศบาลฯ ซึ่งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกบึงแก่นนครทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3-5 ปี ทั้งเรื่องความสะอาด ระบบนิเวศน์ ต้นไม้ ระบบระบายน้ำ พื้นที่สันทนาการ ลานออกอำลังกาย ทางเดิน ทางวิ่ง การจัดระเบียบการค้าขาย การจัดระบบจราจรและการรักษาความปลอดภัยในบึงและรอบบึง ซึ่งจะมีการลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าอีกครั้งหลังประมาณช่วงเดือนเมษายนนี้

Suchin Wong

สถานีรถไฟขอนแก่นกำลังจะรื้อทิ้ง ทำไมไม่ขอเอามาทำเป็นสถานที่ประกอบการศึกษา ประวัติเมืองขอนแก่นครับ อยู่คู่เมืองขอนแก่นมาอายุตั้ง 80กว่าปี รื้อทิ้งเปล่าๆเสียดายประวัติศาสตร์ ลองพิจารณาดูนะครับ

Suchin Wong

พัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรือง แต่ไม่ลืมของเก่า เท่ากับกตัญญูต่อผู้เฒ่าผู้แก่และ ผู้มีพระคุณ สถานีรถไฟขอนแก่นหลังเดิมเป็นประตูของเมืองขอนแก่น ต้อนรับคนเข้าเมืองมาหลายสิบปี

แสดงความคิดเห็น