ทน.ขอนแก่น ประชุมคณะทำงานรับกฎกระทรวงพรบ.รักษาความสะอาดฯ ฉ.๒/๒๕๖๐

ทน.ขอนแก่น ประชุมคณะทำงาน รับกฎกระทรวง พรบ.รักษาความสะอาดฯ ฉ.๒ พ.ศ.๒๕๖๐

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีฯ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลฯ น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ และหัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานรักษาความสะอาด เทศบาลนครขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

นายกเทศมนตรีกล่าวว่า ตามที่รัฐบาล ออกพระราชบัญญัติ (พรบ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ซึ่งจะประกาศบังคับใช้เร็วๆ นี้ จึงได้ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามปรับปรุงการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมหาแนวทางการดำเนินการจัดเก็บให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมถึงการให้มีการดูแลความสะอาดถนนทุกเส้นในเขตเทศบาล โดยจะบรรลุเป้าหมาย 100 % ภายใน 4 ปี