เทศบาลนครขอนแก่น ประชุม คกก.ชุมชนย่อย สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ปี 60

เทศบาลนครขอนแก่น ประชุม คกก.ชุมชนย่อย สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ปี 60

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อยเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น

โดยนายจุลนพ ทองโสภิต นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

นายกเทศมนตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องแรก รายงานความคืบหน้าระบบขนส่งมวลชนรถไฟรางเบา LRT (Light Rail Transit System) สาย เหนือ – ใต้ ระยะทาง 26 กิโลเมตร ซึ่งทาง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติจัดตั้งบริษัทจำกัด ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งต่อไปจะเป็นการจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทจำกัด 5 เทศบาล ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 และถ้าไม่มีอะไรสะดุดคาดว่าประมาณ ปี 2561 ชาวขอนแก่น จะได้ฟังข่าวดีอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่ 2 เรื่องงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 – 15 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด “ สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ” โดยวันที่ 13 เมษายน 2560 จะมีขบวนแห่จากบึงแก่นนคร – ถ.ข้าวเหนียว (ศรีจันทร์) แต่จะมีการปรับเปลี่ยนเวลา จากเดิมเริ่มแห่ 13.00 น. มาเป็นเวลา 16.30 น. เพื่อจะให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมในพิธีเปิดถนนข้าวเหนียว และเล่นเวฟมนุษย์ คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ร่วมกัน ทั้งนี้กิจกรรมคลื่นมนุษย์ที่มีความพิเศษสุด มีเป้าหมาย 3 ปี ที่จะทำลายสถิติโลก ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ในปี 2560 ตอนที่ 1 คลื่นมนุษย์สุดรางคู่ ปี 2561 ตอนที่ 2 คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง และในปี 2562 ตอนที่ 3 คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ และบริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จะมีกิจกรรมวิถีไทย วิถีอีสาน อีสานร่วมสมัย แต่ยังมีกิจกรรมของเด็กสมัยเก่าคือก่อกองทราย ขาโถกเถก และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เรื่องที่ 3 โครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีวัดจอมศรี (เมืองโบราณศรีฐาน) อายุ ราว 2,500 ปี พบเศษชิ้นส่วนภาชนะเครื่องปั้นดินเผา พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ซึ่งมีอายุ 1,300-1,500 ปี ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ ฟันสัตว์ วัว ควาย สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย อายุ 1,000- 2,500 ปี ใบเสมาโบราณ และยังมีต้นคิงคาว( เพี๊ยนมาเป็นต้นค้างคาว) ขนาด 5 คนโอบ ทั้งนี้นายกเทศมนตรียังกล่าวอีกว่า พื้นที่ต่อไปที่จะไปสำรวจ คือ ชุมชนโนนทัน (มนุษย์ 8 ศอก) และชุมชนโนนชัย (ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา) พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรียังได้กล่าวถึงการดำเนินงานของดีมีในชุมชน คือ ให้ชุมชนทั้ง 95 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันค้นหาของดีในแต่ละชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจ กิจกรรมที่ดีเด่นของชุมชน ความงดงามที่น่ายกย่อง วิถีประเพณี วัฒนธรรม การแสดง หรือจะเป็นร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่ดี แปลก ไม่เหมือนใคร ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่น จะลงพื้นที่เสาะแหวงหาร่วมกัน ทุกวันศุกร์ เริ่มหลังเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อค้นหาขอดีมีในชุมชน

เรื่องที่ 4 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” วันที่ 4 เมษายน 60 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่องที่5 พิธีมอบวัสดุ – อุปกรณ์ ส่งเสริมอาชีพตามโครงการ “กองทุนตั้งตัว” จำนวน 2 คน ได้แก่ คุณศิวพร ศรีพรม อาชีพ ขายอาหารตามสั่ง และ คุณเพ็ญเลิศ จิระสถิต อาชีพตัดผม ชุมชนธารทิพย์

พร้อมกันนี้ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ แจ้งเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี..โดยผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมว อายุ 2 เดือนขึ้นไป มาฉีดได้ วันที่ 1 มี.ค.-30 มี.ค.60 (วันราชการ) เวลา 09.15-15.00 น. ณ งานสัตวแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น วันที่ 24 เม.ย.60 (วันเทศบาล) เวลา 09.30-15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครขอนแก่น และวันที่ 1-31 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30 -15.00 น.จะออกหน่วยตามวัดต่างๆ 18 วัด ฉีดให้บริการฟรี ..จึงขอเชิญผู้ที่รักสัตว์ (สุนัข+แมว) นำสัตว์เลี้ยงของท่านมาฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคสุนัขบ้า

ท้ายสุดสำนักสวัสดิการสังคม แจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 คือผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ และในปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี บริบูรณ์) และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม 2501 หรือเกิด 1 มกราคม -30 กันยายน 2501 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น โทร.043271210