นายกเล็กนครขอนแก่นนำเที่ยวแหล่งโบราณคดีชุมชนบ้านศรีฐาน

นายกเล็กนครขอนแก่นนำเที่ยวแหล่งโบราณคดีชุมชนบ้านศรีฐาน : สืบเนื่องมาจากการเปิดหลุมขุดค้น โบราณคดีภายในวัดจอมศรี ชุมชนบ้านศรีฐาน โดยล่าสุดมีการขุดค้นพบของมีค่าเก่าแก่ซึ่งมี ชาม ไห ทำให้พี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันมาแวะชมสถานที่หลุดขุดค้นโบราณคดีดังกล่าวอย่างไม่ขาดสาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.ณ วัดจอมศรี ชุมชนบ้านศรีฐาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธนภณ กิตติวิมลชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ประธานชุมชนศรีฐาน1-4 พี่น้องชุมชนลงพื้นที่หลุมขุดค้นโบราณคดีภายในวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน (บริเวณด้านซ้ายของศาลาการเปรียญ) เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยมีคุณพิกุล สมัครไทย นักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่นเป็นผู้ต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนโบราณคดีที่ขุดพบประกอบด้วย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายระยะเวลา 2,500-1,000 ปี ยุคที่สองยุคทวารวดีระยะเวลา 1,300-1,500 ปี และยุคที่สามคือข้ามยุคที่ท้าวเพียเมืองแพนมาสร้างเมือง ซึ่งไม่ใช่ไม่มีแต่ยังขุดไม่พบระยะเวลากว่า 100 ปีที่บรรพบุรุษของชาวศรีฐานมาตั้งหลักปักฐานที่แห่งนี้ สำหรับการเลือกขุด เนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ที่น่าสนใจ เพราะเป็นจุดสูงสุดของเนินดินและถูกรบกวนน้อยที่สุด จากการเริ่มขุดไปเมื่อต้นสัปดาห์พบว่า พบเศษชิ้นส่วนภาชนะเครื่องปั้นดินเผามาปะปนกัน มีขี้เหล็ก ซึ่งพื้นที่เดิมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งถลุงเหล็ก ( เหล็กตั้งต้น) เป็นพี่อยู่อาศัยของชุมชนเดิม และมีพระพุทธรูปสมัยทารวดี ซึ่งมีอายุ 1,300-1,500 ปี แต่ไม่ใช่พระพุทธรูปที่มีอายุ 2,500 ปีตามที่เป็นข่าว

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่ เทศบาลนครขอนแก่นได้มีการหารือกับสำนักศิลปากรที่ 8 ว่าหลังจากขุดค้นเสร็จแล้ว ชื้นส่วนที่ได้ให้ปฏิบัติการตามกฎหมายและระเบียบของกรมศิลปากรที่ควรจะปฏิบัติ 2.หากเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าเทศบาลจะนำมาจำลองเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับชุมชนศรีฐานจะดำเนินการปรับปรุงหอระฆังแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองของชุมชนศรีฐาน 3. ชิ้นส่วนโบราณคดีที่พี่น้องชุมชนต่างเก็บไว้ เทศบาลนครขอนแก่นจะขอยืมเพื่อนำมาจัดโชว์นิทรรศการ ว่าบรรพบุรุษที่มาสร้างบ้านแปงเมืองเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายระยะเวลา 2,500-1,000 ปี 4.จัดให้มีการอบรมนักเรียนเพื่อมาเป็นยุวมัคคุเทศก์ในการนำชมแหล่งโบราณคดี และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ไม่ใช่เพียงการชมพิพิธภัณฑ์เมืองเท่านั้น ศรีฐานยังมีแจกันโบราณสมัยทวารวดีอายุ 400 -200ปี ใช้บรรจุอัฐิ ใบเสมากลีบบัวขนาดเกือบสมบูรณ์ ที่แกะสลักลวดลายเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ทั่วไปและยังไม่เคยเจอที่ไหน คือ ปกติแล้วลวดลายหม้อน้ำอินเดียจะอยู่ด้านล่าง แต่ใบเสมาที่วัดจอมศรีจะอยู่ด้านบน เพื่อให้ได้สัดส่วนที่งดงาม นอกจากนั้นยังมี มีเศียรพระพุทธรูปสมัยล้านช้าง มีต้นคิงคาว( เพี๊ยนมาเป็นต้นค้างคาว) ขนาดห้าคนโอบ ที่สมัยก่อนนั้นใช้รักษาโรคซาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทุกชุมชนเริ่มมีการตื่นตัวกับการค้นพบโบราณวัตถุและโบราณสถานล้ำค่าที่มีอยู่ และร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขุดค้นและป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะเข้ามาลักลอบขุดค้นและนำไปจำหน่ายอย่างเข้มงวด

Alain Vervoort

Can't get the text in english, will have to get to Wat Chomsi and ask the "Prá" to explain to me!

เนรมิตร มิวสิค ซาวด์

ขอนแก่นเรามีของดีๆไว้คู่บ้านเมืองอีกแล้วครับท่าน

Wasana Kunngern

ยินดีที่สุดกับคนขอนแก่นค่ะ.ขอบคุณท่านนายกฯและทีมงานค่ะ

แทนคุณ สิรินาโค

วัดยุแถวไหนครับ

Voravit Pinyo

ยินดีที่บ้านเราก็มีของดีของเก่าโบราณ
ขอให้ทางเทศบาลให้ความสำคัญกับศรีฐานเหมือนศรีจันทร์ได้ไหม
เพราะเราก็อยู่ตำบลในเมืองเหมือนกัน

สุรนิตย์ สุรนิตย์ ชะนะโสภา

อยาก ทามว่า ใบเสมา วัดจอมศรีอยู่นั่ยค่ะ ฝากทามทาม เจ้าอาวาสวัดจอมศรี ค่ะ

Kritsana Jansom

ยุลันดร จันทร์โสม สมเกียรติ จันทร์โสม

แสดงความคิดเห็น