นายกฯร่วมประชุมโครงการ CKDNET “ลดโรคไต”

นายกฯร่วมประชุมโครงการ CKDNET “ลดโรคไต” : วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ นายจุลนพ ทองโสภิต ,ส่วนงาน,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะ โดยหารือโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Chronic Kidney Disease Prevention in the Northeast of Thailand: CKDNET) โดยจัดขึ้นเพื่อลดการเกิดโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในแผนการดำเนินงานส่วนหนึ่งประกอบด้วยการจัดตั้งรูปแบบ (Model) เพื่อลดโรคไตในเขตชุมชนเมือง โดยเฉพาะลดการใช้ยาและหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นพิษต่อไต รวมถึง ลดภาวะอ้วน เบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งโครงการนี้ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1-4 และสนามหน้าห้องสมุดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.ภายในงานมีแขกรับเชิญพิเศษคือ คุณแพนเค้ก เขมนิจ และคุณริท เดอะสตาร์ และมีมีกิจกรรมอีกมากมายเกี่ยวกับด้านสุขภาพและดีต่อตัวท่านในทุกกิจกรรม อย่าลืมไปร่วมงานนะครับ งานนี้ ฟรี!!! ตลอดงาน