ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมืองขอนแก่น รำดอกคูนเสียงแคน 220 ปีมหานคร

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมืองขอนแก่น “รำดอกคูนเสียงแคน 220 ปี มหานครขอนแก่น”

ชาวจังหวัดขอนแก่น มากกว่า 35,000 คน ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมืองขอนแก่น “รำดอกคูนเสียงแคน 220 ปี มหานครขอนแก่น” เพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเพื่อเป็นการบวงสรวงศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดขอนแก่นในวาระครบรอบ 220 ปี จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมพิธี “รำดอกคูนเสียงแคน 220 ปี มหานครขอนแก่น” ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ เช่น นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายสุวพงษ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 , นายอำเภอทั้ง 26 อำเภอ , นายกเทศมนตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ชาวจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น ทุกชุมชน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ตั้งเป้าไว้ 35,000 คน แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวขอนแก่นจึงมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

การรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันในวาระครบรอบ 220 ปี ของจังหวัดขอนแก่น โดยใช้เพลง“รำดอกคูนเสียงแคน” ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น เป็นที่น่าชื่นชมและบ่งบอกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราชาวขอนแก่น สละเวลา กำลังทรัพย์ กำลังใจ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในการรวมพลังอันยิ่งใหญ่ในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันนี้

โดยทางจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศว่า จะจัดกิจกรรม “รำดอกคูนเสียงแคน” ไปอย่างนี้ทุกๆ ปี ก่อนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป ทุกๆ ปี

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ นายอำเภอทั้ง 26 อำเภอ นายกเทศมนตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น พี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนเบนซ์ซาวด์และทีมงาน(โดยคุณชานนท์ นาประเสริฐ์กุล) ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องเครื่องเสียงและโพกัสแอด เซ็นทรัลขอนแก่น ขอนแก่นไทยแลนด์ ฮักมอลล์ ร้านคู่รักประสานงานกับบริษัทบอร์ดเวย์ จำกัด และขอขอบคุณการให้ความอนุเคราะห์การถ่ายทอดสด จากขอนแก่นชาเนล การถ่ายทอดสัญญาณจอ LED จาก หจก.ปังปอนด์ สเตชั่น โดย นายณัฐพงศ์ คุณกิตติ