เทศบาลนครขอนแก่นประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 5 ชุมชน 645 หลังคาเรือนโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางปริญดา เอียสกุล ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม, นายสังวาล เมืองโคตร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ สำนักสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นำโดย นายไชยา พลขาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรม เพื่อหาแนวทางการขับเคลือนแก้ไขปัญหาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย (กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย) ระยะทาง 609 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างในช่วงนครราชสีมา โดยชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 5 ชุมชน คือ ชุมชนเทพารักษ์ 4, ชุมชนเทพารักษ์ 5, ชุมชนโนนหนองวัด 2, ชุมชนมิตรภาพ และชุมชนหนองแวงตราชู 4 รวมทั้งหมด 645 หลังคาเรือน ซี่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรตั้งคณะทำงานขึ้นมา 3 ฝ่าย ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น, พอช.ภาค และผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ลงพื้นที่สำรวจอย่างจริงจัง เพื่อจะได้ทราบถึง ปัญหา ความต้องการ จัดกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง คาดว่าหลังสงกรานต์ นี้จะดำเนินการสำรวจอย่างจริงจัง หากมีความคืบหน้าอย่างไร เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป.

แสดงความคิดเห็น