เทศบาลนครขอนแก่นเปิดโครงการอบรม ดนตรี กวี ศิลป์

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ดนตรี กวี ศิลป์ โดยมี อาจารย์สุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน เด็กและผู้ปกครอง ร่วมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ด้วย ศูนย์เยาวชนและครอบครัว สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรม ดนตรี กวี ศิลป์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านดนตรี กวี ศิลป์ส่งเสริมให้คนที่สนใจด้านดนตรี กวี ศิลป์ มาพบปะพูดคุยกันและสร้างสรรค์ผลงานดีๆขึ้นให้กับสังคม ส่งเสริมให้กิจกรรม การคิด การเขียน และ การอ่าน เป็นกิจกรรมที่เยาวชน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความสามารถในด้านวรรณศิลป์ และ ภาษาไทย และเพื่อสร้างสังคมการอ่าน การเขียน ให้มากขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยมีกิจกรรม workshop มากมาย พร้อมเปิดเวทีให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกทั้งการเล่นดนตรี ร้องเพลง พูด เล่านิทาน และกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กและเยาวชนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น