เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวพัชรมณฑ์ นิลกลาง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล, นายสมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3, หัวหน้าฝ่ายและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย โดยในวันนี้เป็นการประชุมติดตามงานในส่วนสำนักศึกษา และ 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบ เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์, กิจกรรมไหว้พระขอพรพระพุทธรูป, พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ พิธีสรงน้ำพระธาตุนครเดิม พิธีอันเชิญพระพุทธพระลับ, ฝ่ายจัดทำขบวนแห่สงกรานต์, การจัดงานถนนข้าวเหนียว, การจัดคอนเสิร์ตและการแสดงหมอลำ กิจกรรมโฮมบุญ โฮมญาติ เป็นต้น สำหรับงานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 “สาดซิ่ง สาดศิลป์” ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566 แบ่งการจัดงานเป็น 2 พื้นที่ คือ 1. พื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2566 2. พื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2566 พิธีเปิดงานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 พร้อมการแสดงของศิลปิน ท็อป นรากร ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร , ฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะดอกฝ้าย เวียงวิเศษ ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร ดอกฝ้าย เวียงวิเศษ / /คณะวีระพล สืบศิลป์ / คณะ เพชรดารา - วันที่ 9 เมษายน 2566 ฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะ บุญเลิศ วิเศษศิลป์ ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ ริมบึงแก่นนคร - วันที่ 10 เมษายน 2566 พิธีอัญเชิญพระศรีสัตาคนหุต (พระพุทธพระลับ) จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง ไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง , ฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะวีระพล สืบศิลป์ ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนครและการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร - วันที่ 11 เมษายน 2566 การประกวดตบประทาย ณ วัดธาตุพระอารามหลวง /ฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะ เพชรดารา ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร และ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ ริมบึงแก่นนคร - วันที่ 12 เมษายน 2566 การประกวดธิดาดอกคูนเสียงแคน ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร , กิจกรรมรำวงย้อนยุค ณ เวทีด้านหน้าอาคารป้องกันฯ , กิจกรรมเกาะวัฒนธรรม ณ ศาลหลักเมือง และ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร - วันที่ 13 เมษายน 2566 พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์/พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ศาลหลักเมือง , พิธีสรงน้ำเจดีย์พระธาตุนครเดิม / พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ / พิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ ณ วัดธาตุพระอารามหลวง ,ขบวนอัญเชิญพระพุทธพระลับ / ขบวนแห่สงกรานต์ จากวัดธาตุพระอารามหลวง ไปยัง ศาลหลักเมือง , กิจกรรมรำวงย้อนยุค ณ เวทีด้านหน้าอาคารป้องกันฯ , กิจกรรมเกาะวัฒนธรรม-ไหว้พระขอพรพระพุทธรูป ณ ศาลหลักเมือง , พิธีเปิดถนนข้าวเหนียว “สาดซิ่ง สาดศิลป์” / กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลล์ Return / การแสดงคอนเสิร์ตของ เบิ้ล ปทุมราช -การแสดงของเยาวชนคนกล้าขอนแก่น นักร้องดีเจคับคั่งที่เวทีถนนข้าวเหนียว และ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร - วันที่ 14 เมษายน 2566 กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน ณ ศาลหลักเมือง , กิจกรรมรำวงย้อนยุค ณ เวทีด้านหน้าอาคารป้องกันฯ , กิจกรรมเกาะวัฒนธรรม-ไหว้พระขอพรพระพุทธรูป ณ ศาลหลักเมือง , ถนนข้าวเหนียว “สาดซิ่ง สาดศิลป์” / กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลล์ Return / การแสดงคอนเสิร์ตของ ไอซ์ ศรัณยู -การแสดงของเยาวชนคนกล้าขอนแก่น นักร้องดีเจคับคั่งที่เวทีถนนข้าวเหนียว และ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร - วันที่ 15 เมษายน 2566 กิจกรรมโฮมบุญโฮมญาติ ณ วัดธาตุพระอารามหลวง , กิจกรรมรำวงย้อนยุค ณ เวทีด้านหน้าอาคารป้องกันฯ , กิจกรรมเกาะวัฒนธรรม-ไหว้พระขอพรพระพุทธรูป ณ ศาลหลักเมือง , ถนนข้าวเหนียว “สาดซิ่ง สาดศิลป์” / กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลล์ Return / การแสดงคอนเสิร์ตของ วงมีน -การแสดงของเยาวชนคนกล้าขอนแก่น นักร้องดีเจคับคั่งที่เวทีถนนข้าวเหนียว และ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร สำหรับความคืบหน้า เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

แสดงความคิดเห็น