เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมติดตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาวศิริกัลยา โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ตัวแทนจาก โรงพยาบาลขอนแก่น , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น , หอการค้าจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานจังหวัดขอนแก่น , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น , สำนักงานอาชีวะศึกษาจังหวัดขอนแก่น,สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้ มีพิธีการกิจกรรมเปิดตัว “คนขอนแก่น เดิน วิ่ง ปั่น : 10 วัน 50 ล้านแคลอรี่” , การติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 ของคณะกรรมการย่อยทั้ง 14 คณะ โดยในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่น ได้เตรียมการจัดซุ้มดอกไม้ อาหาร และเครื่องดื่ม ,คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 3386/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดขอนแก่น และการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2565 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ภายใต้การจัดงานของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล , มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี , เพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง , เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ 2)กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสองทั่วประเทศ 3) กิจกรรมการออกกำลังกายทั่วประเทศ ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณ โรงพยาบาลขอนแก่น , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น , หอการค้าจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานจังหวัดขอนแก่น , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น , มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร และพลังภาคีเครือข่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น