เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรี ,นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , นายสังวาลย์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน , นายปณชัย ตาวะธนานนท์ ตัวแทน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น , ประธานชุมชนและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยในวันนี้เป็นการประชุมเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่รักษาตัวหายแล้ว นอกจากนี้ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังได้มอบหมายให้สำนักสวัสดิการสังคม ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจนหลังคาบ้านพังเสียหาย ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบรายนี้เป็นผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตนเองค่อนข้างลำบาก ซึ่งทางสำนักสวัสดิการสังคมจะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือต่อไป

แสดงความคิดเห็น