เทศบาลนครขอนแก่นร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมี ดร.ภาษิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ ได้แก่ ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรี , นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล , นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกตำบลท่าพระ, นายสมโภชน์ ไชยธรรม นายก อบต.บ้านหว้า,นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ , นายลำดวน ลาดลงเมือง รองนายก อบต. ดอนหัน , นายทวนทอง ผ่านวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตูม , นายชวนมิตร โคตรชนะ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.ขก , พ.อ. ชวลิต จันทวงษ์ ผู้แทน ผบ.มทบ.23 , พ.ท.เรืองศิลป์ คาชนชาติ ผู้แทนฝึก ผบ.ศูนย์ฝึกวิชาทหาร , นายวราวุฒิ คำงาม รองนายก ทม.บ้านทุ่ม และอาสาสมัครกู้ภัย อปพร. ทั้ง 19 แห่ง และได้รับเกียรติจากนาย สณพงษ์ ศรีจงษ์ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรนักบริหารการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยการให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ สำหรับ โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือขายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 และสวนสาธารณะบึงแก่นนคร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน ในการอบรมครั้งนี้กำหนดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น และอำเภอใกล้เคียงต้องประสบปัญหาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือคนจมน้ำ โดยที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครกู้ภัย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันอื่นๆ ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเสียสละโดยไม่หวันต่อความยากลำบาก เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุพายุฝนลมกระโชกแรงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำลังพลของเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากมณฑลทหารบกที่ 23 และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น รวมถึงอาสาสมัครกู้ภัย พี่น้อง อปพร.ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุที่ไม่คาดฝันได้ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกหน่วยงานให้มีการฝึกซ้อมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณเครือข่าย ดังนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6ขอนแก่น สนับสนุนรถกู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ , รถดับเพลิงอาคาร , รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ,รถดับเพลิงชนิดบันไดหอน้ำ , ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 สนับสนุนเรือท้องแบน , สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาขอนแก่น สนับสนุนเรือท้องแบน และเจตสกี , มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดทำโครงการ , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น , เทศบาลเมืองศิลา , เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม , เทศบาลตำบลเมืองเก่า , เทศบาลตำบลพระลับ , เทศบาลตำบลท่าพระ,เทศบาลตำบลสำราญ , เทศบาลตำบลบ้านค้อ , เทศบาลตำบลบึงเนียม, เทศบาลตำบลโนนท่อน, เทศบาลตำบลหนองตูม , เทศบาลตำบลสาวะถี , อบต.ท่าพระ , อบต.ดอนหัน , อบต.แดงใหญ่ , อบต.ดอนช้าง, อบต.บ้านหว้า , อบต.โคกสี , หน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวง , หน่วยกู้ภัยสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ จุดบริการเทคโนภาค และชมรม VR กู้ภัย 803

แสดงความคิดเห็น