เทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่ปรุงอาหารปลอดกัญชาและกัญชง

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ลงพื้นที่และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่ปรุงอาหารปลอดกัญชาและกัญชง โดยมี นายสมภพ วงษ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายพัฒนา ยอดสะอึ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก คณะครู และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง โดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์พี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นว่า สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศและมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน ให้เป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาและกัญชง” ซึ่งเป้าหมาย คือ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ทั้งหมดนี้จะต้องปลอดกัญชาทั้งในโรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียนไม่ให้มีโดยเด็ดขาด ในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่นได้ตรวจอาหารในเบื้องต้นโดยใช้สารที่อยู่เดิมตรวจในอาหารเพื่อหาส่วนผสมของกัญชา ซึ่งในขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาสารตรวจกัญชาในอาหารโดยเฉพาะจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สารที่มีอยู่เดิมไปก่อน ฉะนั้นวันนี้นับว่าเป็นการตรวจเชิงกายภาพ เพื่อหาแบคทีเรีย , สารปนเปื้อนในอาหาร รวมถึงตรวจวัตถุดิบในอาหารนั้นมีใบกัญชาหรือไม่ ซึ่งเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้เตรียมเจ้าหน้าที่ให้ลงพื้นที่ในการตรวจโรงอาหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียนมีสารกัญชาหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มอบให้ทางโรงเรียน ขอความร่วมมือไปยังร้านค้าที่อยู่รอบบริเวณสถานศึกษาหากพบเจอร้านค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าให้กับเด็กนักเรียนที่มีส่วนผสมของกัญชาหากพบเจอให้รีบแจ้งโดยด่วน เพื่อให้เด็กนักเรียนหลีกเลี่ยง ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือไปยังร้านค้าทั้งในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบรั้วโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร , ขนม, เครื่องดื่ม ต่างๆ สามารถโทรศัพท์แจ้งไปยังสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน หรือ แจ้งสำนักศึกษา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 043 – 009842 กด 4 และ 6 ในวัน-เวลา ราชการ

แสดงความคิดเห็น