เทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์น้ำท่วม

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลนครขอนแก่น นำโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ,พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ) ,เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายสมภพ วงศ์ก่อ ,นายกฤษฎ์ สว่างไสว) ,สมาชิกสภาเทศบาล (นางสาวนริสศรา เรืองศร, นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ ,นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ ,ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง ,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ,นาย สยมพร วรรณูปถัมภ์), ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี (ดร.โกเมน กันตวธีระ ,นายวิษณุ อัครวิมุต ,นายสวัสดิ์ วงศ์วัฒนเกียรติ ,นายธีระพงศ์ สังขศิลา) นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,นายกวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล, และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์น้ำท่วม 2 ประเด็น คือ -ประเด็นที่ 1 เพื่อเป็นการสอบถามสถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจให้กับผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าพระ - เทศบาลตำบลเมืองเก่า , พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ และเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 พื้นที่ คือ บ้านท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ (เขตเทศบาลตำบลท่าพระ) และ บ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า (เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับเทศบาลนครขอนแก่น และได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลมาตามลำน้ำชี นอกจากนั้นเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนเรือท้องแบน 1 ลำ ,กำลังพล 7 คน ให้กับเทศบาลตำบลท่าพระ และให้การสนับสนุนเรือท้องแบน 3 ลำ ,เรือกำปั่น 3 ลำ ,เครื่องสูบน้ำขนาด 3 นิ้ว 1 เครือง ,กำลังพล 8 คน ให้กับเทศบาลตำบลเมืองเก่า ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน เครื่องอุปโภค-อุปโภค และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายป้องกันฯ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น 043-221184 หรือ สายด่วน 199 -ประเด็นที่ 2 เพื่อเป็นการสำรวจพื้นที่ประเมินสถานการณ์ การตรวจสอบระบบระบายน้ำในการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ ลำห้วยพระคือ (ทางเลี่ยงเมือง ต.พระลับ) และซอยประชาสโมสร 52 (หลังหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์) โดยในขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้มีการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น คือ ลำน้ำชีสามารถรับน้ำได้ประมาณวันละ 35 ล้านลูกบาศ์กเมตร/วัน (ข้อมูลจากเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งขณะนี้การไหลของน้ำยังเป็นตามเส้นทางปกติ) ประกอบกับในปัจจุบันการปล่อยน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณ 20-30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นยังสามารถระบายน้ำได้ตามปกติ แต่ถ้าหากว่าในอนาคตมวลน้ำจากลำน้ำชีเอ่อล้นข้ามมาในฝั่งเทศบาลนครขอนแก่น และการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณมากกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตลอดจนปริมาณน้ำฝนที่จะเกิดขึ้น อาจจะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจทำให้น้ำดันเข้ามาทางห้วยพระคือ และเข้าเมืองทางซอยประชาสโมรสร 52 ได้ แต่อย่างไตก็ตาม ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยการจัดชุดอัตรากำลังในการเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วม เพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และในส่วนช่างสุขาภิบาลได้จัดเวรยามเฝ้าระวังทางระบายน้ำไม่ให้มีอุดตันและตรวจว่ามีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำหรือไม่ พร้อมเช็คระดับน้ำคลองร่องเหมืองเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมอยู่เสมอ พร้อมจัดเวรยามตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมทั้งสิ้น 5 จุด ได้แก่ 1.หน้าหมู่บ้านเขาไทย ถนนกลางเมือง (ทางระบายน้ำซอยเมตตา) 2.เก็บขยะที่อุดตันระบบระบายน้ำเกาะกลางถนนมิตรภาพบริเวณหน้าห้างบิ๊กซี – โค้วยู่ฮะ(ทางระบายน้ำหน้าม.ภาค) 3.เก็บขยะที่อุดตันระบบระบายน้ำเกาะกลางถนนมะลิวัลย์ (สามแยกทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น) 4.เช็คระบบระบายน้ำคลองร่องเหมืองบริเวณข้าง ธกส. 5.เช็คระบบระบายน้ำคลองร่องเหมืองบริเวณข้างร้านจุ่มจิ้มริมคลอง พร้อมทั้งเพิ่มการเช็คระดับน้ำบริเวณสะพานวัดวัดทุ่งเศรษฐี เพื่อเฝ้าระวังน้ำที่อาจดันมากจากเขื่อนปล่อยน้ำ และได้มีการเตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง และความพร้อมในการปิดประตูบริเวณซอยประชาสโมรสร 52 เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาในเขตเมือง รวมไปถึงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมกรอกถุงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยสามารถประสานงานขอรับกระสอบทรายกั้นน้ำ (ไม่เกิน 30 กระสอบต่อหลังคาเรือน หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเป็นจริงในการตรวจสอบ) ได้ที่สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ 043-221184 สายด่วน 19 ,สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง 043-234581 หรือ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หากท่านใดประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อดังนี้ - ปัญหาน้ำท่วม เหตุต้นไม้ล้ม ติดต่อฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 043 221184 หรือ 199 - เหตุป้ายโฆษณาล้ม/ ติดต่อสำนักการช่าง 043-221578 - เหตุบ้านเรือนพังเสียหาย ติดต่อสำนักสวัสดิการสังคม 043-271210 - ปัญหาการจัดการขยะ ติดต่อสำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043-424550 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261 - กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย ติดต่อสำนักการสาธารณสุขฯ 043-424550 ฉุกเฉิน 1669 (รพ.ศูนย์ขอนแก่น ,รพ.ศรีนครินทร์) ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล รณรงค์สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตัน กีดขวางทางน้ำไหล และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และขอบคุณประชาชนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอาสาสมัคร หรือ จิตอาสา ช่วยกันจัดเก็บขยะในระหว่างเกิดฝนตก

แสดงความคิดเห็น