เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565” โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ปลัดจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุจังหวัดขอนแก่น, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดขอนแก่น, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดขอนแก่น, การปรับเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเด็กนักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุ 12-17 ปี เป็นร้อยละ 85 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้หากมีความคืบหน้า เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป และเทศบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น