นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็นเรื่องเปิดภาคเรียนเทอม 2 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. ณ เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็นเรื่องเปิดภาคเรียนเทอม 2 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ขณะนี้ ยังคงเลื่อนการเปิดเรียนออกไป และคาดการณ์จะเปิดในช่วงเดือน พฤศจิกายน แต่ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น ทางเทศบาลจะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ส่วนประเด็นฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 12-18 ปี ขณะนี้รอทาง องค์การอาหารและยา หรือ อย. รับรองว่าวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ฉีดให้เด็กอายุ 12-18 ปีได้ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเปิดรับจอง เทศบาลจะได้ดำเนินการจองวัคซีนเพื่อฉีดให้กับเด็ก 3 กลุ่ม คือ นักเรียนในสังกัดเทศบาล ,เยาวชนในชุมชน และนักเรียนทุกสังกัดที่เรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยให้ทางเทศบาลจะทำการสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองที่จะให้เด็กรับวัคซีนจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจะได้สั่งจองตามยอดต่อไป ประเด็นเรื่องเงินเยียวยานักเรียน ผู้ปกครอง 2,000 บาท ต่อ นักเรียน 1คน นั้น นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับเงินในรอบสอง ซึ่งทาง รัฐบาลได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินผ่านท้องถิ่นจังหวัด หลังจากนั้นท้องถิ่นจังหวัดจะโอนตรงไปยังผู้ปกครอง ท้ายนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี ฉีดวัคซีน ให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลนครขอนแก่น เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น