เทศบาลนครขอนแก่นประชุมหารือกับ 6 สถาบันการเงินเพื่อต่อยอดโครงการกองทุนตั้งตัว

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่นนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดประชุมหารือกับ 6 สถาบันการเงินเพื่อต่อยอดโครงการกองทุนตั้งตัว โดยมีนางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการสวัสดิการสังคม พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมครั้งนี้ด้วย สำหรับการหารือร่วมกับ 6 สถาบันการเงินเพื่อต่อยอดโครงการกองทุนตั้งตัว ในครั้งนี้ เพื่อ สร้างโอกาสด้านทุนด้วยกองทุนหนุนอาชีพต่อยอดโครงการกองทุนตั้งตัว และให้ชุมชน ผู้ประกอบการทั้งรายเดิม และรายใหม่ได้เข้าถึงทุนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ขณะนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ “ขอนแก่นฟันด์” ตามนโยบาย 3 เด่น 7 ดี ซึ่งอยู่ใน 3 เด่น โดยมี รถไฟฟ้า สร้างเมือง ,สภาพัฒนาเมือง และ ขอนแก่นฟันด์ ส่วนทางสถาบันการเงิน จะทำแผนสินเชื่อเพื่อนำเสนอเทศบาลอีกครั้ง และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ผู้ประกอบการได้รับทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น