เทศบาลนครขอนแก่นประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลนครขอนแก่น (อสม.) ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 7/2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลนครขอนแก่น (อสม.) ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 7/2564 โดยมี น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ , น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกเครือข่ายสาธารณสุข ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ พนักงานสำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุม ทั้งนี้ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมถึงการทำงานที่เสียสละทุ่มเทของพี่น้อง อสม.ในการปฎิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังคงสืบสานวัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอันดีงามที่จะถึงในช่วงสงกรานต์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 13 เมษายน 2564 งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ย้อนสงกรานต์วันวาน ยุค New normal” ซึ่งได้มีตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัด เช่น จัดบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือคัดกรองอาการป่วยของผู้เข้าร่วมงาน, ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย, จัดให้มีที่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์, การให้ลงทะเบียนหรือสแกน QR Code แพลตฟอร์มไทยชนะหรือหมอชนะ, การจัดพื้นที่โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมงานให้เหมาะสม อีกทั้งยังได้เน้นย้ำถึงมาตรการ DMHTT คือ D (Distancing) การเว้นระยะห่าง M (Mask Wearing) การสวมหน้ากากผ้า H (Hand Washing) การหมั่นล้างมือบ่อยๆ T (Testing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ T (Thai Cha na) การสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ และสายด่วน” ศูนย์เฝ้าระวังโรคขอนแก่น สามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์ 097 - 9596765 สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการติดตามโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการ ศสมช.ให้ส่งเสนอโครงการถึงไตรมาสที่ 3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศสมช.คัดเลือกตามศูนย์แพทย์ จัดร่วม 50 คน ต่อศูนย์แพทย์ , โครงการผู้สูงอายุตามหลัก Active Ageing , โครงการเยี่ยมเด็กเพื่อทดสอบพัฒนาการและโภชนาการ , สำรวจและส่งรายชื่อคนพิการทางการมองเห็น (ตาบอด) ฝึกไม้เท้าขาว และกิจกรรมนำพาคนพิการออกสู่สังคม (รับสมัคร อสม.นำพา)

แสดงความคิดเห็น