ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการ "เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น" ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานีขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวโครงการ“เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น" ประจำปี 2564 โดยมี นายนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและกล่าวถึงความพร้อมการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยบูรณาการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมในพื้นที่ 8 - 15 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง การจัดงานสงกรานตํในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยยึดมาตรการ(OMHTT) คุมเข้มทางสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น , นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น กล่าวถึง การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ "สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม" , นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง แนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2564 " สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย " และการจัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น ,รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง ความเป็นมาและแนวคิดการจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น (หลวงพ่อพระลับ) , นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นห้วงเทศกาลสงกรานต์ ขอนแก่น ปี 2564 นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้กล่าวถึง เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดกิจกรรมการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ย้อนสงกรานต์วันวาน ยุค New normal” กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 เมษายน 2564 ณ บริเวณบึงแก่นนคร ดังนี้ *วันที่ 8 - 12 เมษายน 2564 ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร เวลา 09. 00 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปจากวัดในเขตเทศบาล 20 คุ้มวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เวลา 09. 00 น. กิจกรรมการละเล่นวิถีไทย *วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 06.30น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ เวลา 09.00น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีขอพรผู้สูงอายุ เวลา 10.00 น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีเปิด “กิจกรรมตบประทาย (ก่อพระทราย) ” เวลา 11.00 น. ณ ด้านหน้าโฮงมูนมังขอนแก่น พิธีเปิด ”กิจกรรมวันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน” และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนครทุกวัน โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น ณ บริเวณบึงแก่นนคร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้งดการจัดกิจกรรมถนนข้าวเหนียว, งดการแสดงมหรสพพื้นบ้าน (หมอลำ) และคอนเสิร์ต,งดการจัดกิจกรรมรำวงย้อนยุค รวมทั้ง ขบวนแห่สงกรานต์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) หรือศบค. กำหนดไว้ คืองดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก, งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เล่นสาดน้ำ , งดการจัดคอนเสิร์ต, งดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดงานตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัด เช่น จัดบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือคัดกรองอาการป่วยของผู้เข้าร่วมงาน, ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย, จัดให้มีที่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์, การให้ลงทะเบียนหรือสแกน QR Code แพลตฟอร์มไทยชนะหรือหมอชนะ, การจัดพื้นที่โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมงานให้เหมาะสม

แสดงความคิดเห็น