เทศบาลนครขอนแก่นประชุมติดตามการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปลัดเทศบาล นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ติดตามการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล , นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน , นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม , นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วน บริหารการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง , นายศรันย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดขอนแก่น ยังคงสามารถจัดได้ แต่ต้องมีการคุมเข้มป้องกันโควิด ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ปรับกิจกรรมการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ย้อนสงกรานต์วันวาน ยุค New normal” กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 เมษายน 2564 ณ บริเวณบึงแก่นนคร มีกิจกรรม ดั้ง *วันที่ 8 - 12 เมษายน 2564 ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร เวลา 09. 00 น. สรงน้ำ 20 คุ้มวัด เวลา 09. 00 น. การละเล่นพื้นเมือง *วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 06.30น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ เวลา 09.00น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีขอพรผู้สูงอายุ เวลา 10.00 น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีเปิด “กิจกรรมตบประทาย (ก่อพระทราย) ” เวลา 11.00 น. ณ ด้านหน้าโฮงมูนมังขอนแก่น พิธีเปิด ”กิจกรรมวันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน” และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนครทุกวัน โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น ณ บริเวณบึงแก่นนคร นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังคำนึงถึงการวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเข้มงวด โดยทุกกิจกรรมจะต้องมีจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่างทางสังคม และขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

แสดงความคิดเห็น