เทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล/จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล/จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 โดย นายวรทัศน์ ธุรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ให้เหมาะสมแต่ละท้องถิ่นนั่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน โอน ย้าย ฯ เพื่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น ต่อไป

แสดงความคิดเห็น