เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อมอบหน้ากากอนามัยและผ้าห่มกันหนาว

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี รองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ,นายจุลนพ ทองโสภิต ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร) นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประธานชุมชน เข้าร่วมด้วย เนื่องจาก เทศบาลนครขอนแก่น ได้ประกาศลงทะเบียนรับคำร้องผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเข้าประชุมเพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือมอบหน้ากากอนามัย และผ้าห่มกันหนาวสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และในวันนี้ ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทนทุกชุมชน เพื่อนำไปใช้ป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน ส่วนเรื่องกำหนดการลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยและมอบผ้าห่มนั้น ทางเทศบาลนครขอนแก่น จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น