นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานยุติธรรม จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมี นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นและคณะ ให้การต้อนรับ การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณฯ โดยให้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน , ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้แทนจากการปกครองท้องที่ และภาคประชาชน

แสดงความคิดเห็น