เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 9/2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 9/2563 โดยมี รองนายกเทศมนตรี (นายจุลนพ ทองโสภิต , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร) นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล (นางกฤษณา แสนสอาด, นายสุปัทม์ ทองรัตน์) ,ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง/ส่วน , ผู้บริหารสถานศึกษา ,หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม โดยมีเรื่องสำคัญในการประชุมดังนี้ 1. รายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. นักกีฬาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เข้าร่วมแข่งขันเทเบิลเทนนิสร้อยเอ็ด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ทั่วประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศจาก นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผลการแข่งขันปรากฏว่า - รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย ชนะเลิศ เด็กชายวันชนะ ดำรงเลิศตระกูล - รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย รองชนะเลิศ เด็กชายวันชนะ ดำรงเลิศตระกูล - รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง รองชนะเลิศ เด็กหญิงสโรชา ดำรงเลิศตระกูล - รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภคมน ณ ระนอง 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รางวัลรองชนะเลิศ 4. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ผลการแข่งขัน ประเภทวิ่งกรีฑา ได้รางวัล ดังนี้ 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 12 ชาย และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง 5. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยและหมากฮอสไทย จัดอันดับระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์โคราช ได้รางวัล ดังนี้ รายการที่ 1 การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยและหมากฮอสไทย จัดอันดับระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หมากรุกไทย ได้แก่ ด.ช. ทัพพ์เทพ ประติโก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หมากรุกไทย ได้แก่ น.ส. ศิริลักษณ์ นารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หมากฮอสไทย ได้แก่ ด.ช. ภัทรกร เมฆลอย รายการที่ 2 การแข่งขันหมากรุกไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ สโมสรการกีฬาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช. ทัพพ์เทพ ประติโก รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช. คณิศร มิชสิน 6. รายงานความก้าวหน้า ติดตามการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล 2 และตลาดสดเทศบาล 3 7. รายงาน Zero Waste ชุมชนปลอดขยะ ซึ่งชุมชนโนนชัย 1 เข้าประกวด ประเภท กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ ประชากร 1,000 คนขั้นไป ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563ได้รับการประเมิน การประกวดชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ระดับประเทศ ซึ่งผลการประกวด ปรากฏว่าผ่านเข้ารอบ 17 ทีมทั่วประเทศ 8. แนะนำตัวพนักงานสถานธนานุบาล และพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น