เทศบาลนครขอนแก่นประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ “ปลุกเปลี่ยนเมือง”

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ “ปลุกเปลี่ยนเมือง” โดยมี นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ,นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ และพนักงานเทศบาล เพื่อร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้ากับคณะเครือข่ายคนทำงานโครงการ “Spark U” หรือโครงการ “ปลุกเปลี่ยนเมือง” ภายใต้โครงการสปาร์คยูอีสาน (Spark U อีสาน) ขับเคลื่อนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย คุณสุมาลี สุวรรณกร ผู้ประสานงานโครงการ ,อาจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ,อาจารย์สุภา มนูญศักดิ์ , ดร.พรเพ็ญ ไสมาบุตร พร้อมคณะ และตัวแทนแฟนเพจจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โครงการ “Spark U” หรือโครงการ “ปลุกเปลี่ยนเมือง” ภายใต้โครงการสปาร์คยูอีสาน (Spark U อีสาน) ขับเคลื่อนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นครั้งนี้ จะมีหลากหลากกิจกรรม เช่น กิจกรรมประกวดโครงการ “โรงเรียนเราต้องสะอาด” ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ ,การจัดแคมเปญรับสมัครครอบครัวรักษ์โลก ,กิจกรรมรณรงค์หัวข้อ “ปลุก-เปลี่ยนเมือง เป็นต้น โดยใช้พื้นที่ปฏิบัติการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวขอนแก่น (เน้นเขตเทศบาลนครขอนแก่น)ร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เริ่มจากครอบครัว คัดแยกขยะ จัดการขยะเปียก ลดการใช้ถุงพลาสติก ปลูกผักกินเอง ฯลฯ โดยมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ที่ตลาดถนนคนเดิน และ ตลาดต้นตาล ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมรณรงค์ ดังนี้ 1.การตั้งบูทเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนแก้ปัญหาขยะ 2.เชิญชวนคนเมืองขอนแก่นร่วมลงชื่อเป็นคนดีเมืองขอนแก่น ไ ม่ทิ้งขยะ หิ้วตะกร้าไปตลาด 3.การแจกต้นไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน 4.เชิญชวนร้านค้าในตลาดหากร้านไหนใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีของแจก 5.เชิญชวนคนที่มาเดินตลาด หากใครถือถุงผ้ามา หรือนำสิ่งของเหลือใช้มาแลกกับต้นไม้เพื่อกลับไปปลูกบ้าน 6.แจกใบปลิวให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะ การลดมลพิษฝุ่น PM 2.5 7.เชิญชวนคนร่วมลงชื่อเป็น “ครอบครัวรักษ์โลก” ทำกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวทานเองที่บ้าน หรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ทำร้ายโลก 8.การเผยแพร่คลิปพูดปฏิญาณตนเป็นคนรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือทำความดีด้วยการรักษ์โลก ลดขยะ ลดมลพิษ ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนประชาชนร่วมขับเคลื่อนเมือง โดยผ่าน โครงการ “ปลุกเปลี่ยนเมือง” เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจ : ปลุกเปลี่ยนเมือง

แสดงความคิดเห็น