พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา-เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม องค์กรเอกชน พี่น้องชุมชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และพสกนิกรชาวขอนแก่น จำนวน 1,000 กว่าคน ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมมากมาย อาทิ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 , ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ,อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ,อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เป็นต้น ซึ่งได้นิมนต์พระเถระ จำนวน 10 รูป (พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ฝ่ายธรรมยุต – เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ,พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น-เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ,พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดเทพปูรณาราม ,พระครูอรรถสารเมธี เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม ,พระครูสุธีคัมภีรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ,พระครูสุธีกิตติวรญาณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น วัดหนองแวงพระอารามหลวง ,พระครูสุธีจริยวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ,พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดป่าแสงอรุณ ,พระครูสุทธิจิตติมงคล เจ้าคณะตำบลในเมือง วัดป่าวิเวกธรรม ,พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล รองเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 2 วัดกลาง และ พระสงฆ์ สามเณร รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 รูป รับบิณฑบาต

แสดงความคิดเห็น