เทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมประชุมการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยส่วนส่งเสริมสาธารณสุข และ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนโยธา เข้าร่วมประชุมการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เป็นประธาน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ ได้พิจารณาศึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดทำและการบริหารงบประมาณ พิจารณาศึกษาการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ของจังหวัดขอนแก่น และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งแผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจของกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 พร้อมกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่นที่ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

แสดงความคิดเห็น