เทศบาลขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 25/2563

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล , นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุม “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 25/2563” โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , ปลัดจังหวัดขอนแก่น , มณฑลทหารบกที่ 23 , กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย โดยในวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้รายงานการประเมินสถานการณ์การผ่อนคลายมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะที่ 3 ซึ่งการผ่อนคลายระยะ 3 นี้ ยังเปิดทางให้ภาคธุรกิจ กลับมาเปิดกิจการได้มากขึ้น อาทิ การอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า และศูนย์ประชุมเปิดบริการได้ถึงเวลา 21.00 น. ในขณะที่ประชาชนก็สามารถทำกิจกรรมได้มากขึ้น รวมไปถึงการเตรียมการรองรับมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 4 นอกจากนั้นยังได้มีการประเมินสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป และเทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น