ทน.ขก.ประชุมคืบหน้าจัดสงกรานต์63 ซิดแทนสาด Heal The World

ทน.ขก.ประชุมคืบหน้าจัดสงกรานต์63 ซิดแทนสาด Heal The World

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมสรุปกิจกรรมเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี , ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น , รองปลัดเทศบาล ( นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร , นางกฤษณา แสนสอาด , นายสุปัทม์ ทองรัตน์ ) ผู้อำนวยการสำนัก,กอง ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ซิดแทนสาด Heal The World” เพื่อรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์ (ประเพณีที่คนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา) แบบประหยัดน้ำ รวมไปถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล เยียวยา รักษา ฟื้นฟูโลกของเรา ช่วยกันบรรเทาและรักษาโลกของเราให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังว่าพวกเราจะไม่ส่งต่อโลกที่บอบช้ำสู่คนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีหัวใจ มีจิตสำนึกของการรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของสงกรานต์ขอนแก่น คือการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ภายใต้แนวคิด "คลื่นมนุษย์สาดแสง" ซึ่งจะใช้แสงจากมือถือในเล่นคลื่นมนุษย์

ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2563 ณ บริเวณบึงแก่นนคร และ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์จากแยกถนนมิตรภาพไปจนถึงแยกถนนหน้าเมือง) โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ “เกาะรักษ์โลก” (พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับและพระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ โดยการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ) กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน “ลานแซ่บโพด แซ่บโพ” (ทานฟรี 10 สุดยอดอาหารอีสาน เช่น ส้มตำลาว ลาบเนื้อ ซุปหน่อไม้ อ่อมไก่ ต้มแซ่บกระดูกหมู หมกเห็ด อุเพี้ย หมูแดดเดียวทอด ย่างพวงนม นึ่งปลาจิ้มแจ่ว เป็นต้น กิจกรรม “ส้มตำลำซิ่ง รีเทิร์น” รวมไปถึงกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ ขบวนแห่สงกรานต์ ซึ่งประกอบด้วยขบวนเกวียนพระลับ,ขบวนเกวียนพระพุทธอภัยมงคลสมังคี ,ขบวนแห่นางสงกรานต์ ,ขบวนจำลองฮางฮตแบบอีสาน, ขบวนจำลองก่อเจดีย์ทราย ,ขบวนแห่รักษ์โลก (รักษ์อากาศ /รักษ์ดิน /รักษ์น้ำ /รักษ์ป่า /รักษ์โลก) ,ขบวนเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว และขบวนแห่อื่นจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ รำวงย้อนยุค การเล่นคลื่นมนุษย์ คอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง และพิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นจะได้นำเสนอความคืบหน้าให้ประชาชนชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวได้รับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องต่อไป