วัดธาตุพระอารามหลวงเตรียมจัดสมโภชพระอารามครบรอบ 230 ปี

วัดธาตุพระอารามหลวงเตรียมจัดสมโภชพระอารามครบรอบ 230 ปี

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมหารือกับ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น/เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อเตรียมการจัดงานพิธีสมโภชพระอารามครบรอบ 230 ปี วัดธาตุ พระอารามหลวง โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับพิธีสมโภชพระอารามครบรอบ 230 ปี วัดธาตุ พระอารามหลวง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2563 ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 230 รูป พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดขอนแก่นและวัดธาตุพระอารามหลวง พิธีบวชชีพราหมณ์ ขบวนอัญเชิญพระพุทธพระลับ พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก 11 นิ้วและพุทธาภิเษก พิธีเปิดงานสมโภชครบรอบ 230 ปี วัดธาตุพระอารามหลวง พิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านชาวพุทธต้นแบบประจำจังหวัดขอนแก่น การประกวดสวดมนต์ทำวัตรแปล การประกวดโปงลาง การประกวดตีกลองยาว การประกวดตบประทาย(ก่อพระทราย) การประกวดร้องสรภัญญะ พิธีสรงน้ำเจดีย์พระธาตุนครเดิม พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ ขบวนแห่สงกรานต์โดยอัญเชิญพระพุทธพระลับเข้าร่วมขบวน พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เป็นต้น พิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ พิธีเททองหล่อพระพุทธพระลับ โดยเทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญประชาชนชาวขอนแก่นและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับความคืบหน้า เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ พระพุทธพระลับ หรือ “พระศรีสัตนาคะนะหุต” เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น โดยประวัตินั้นพุทธพระลับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยสำฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 11 นิ้ว สูง 29 นิ้ว ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระรูปไข่พระนลาฏกว้าง พระขนงโก่ง พระเนตรเรียว เหลือบตาลงต่ำ พระนาสิกปลายแหลม พระโอษฐ์แย้ม ขนาดพระเกศาเล็กแหลม พระเกตุมาลาใหญ่ รัศมีเป็นเปลว ตั้งอยู่บนฐานกลีบบัว ครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระอังสาขวา ชายจีวรยาวลงมาจรดพระนาภี นิ้วพระหัตถ์ยาวเสมอกัน ฐานปัทม์ยกสูงทรงสี่เหลี่ยมบัวคว่ำหงาย และแนวลูกแก้วอกไก่งอนขึ้นทางด้านบน ซึ่งพระพุทธพระลับจัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลาว “สกุลช่างเวียงจันทน์” คล้ายพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ระเบียงหอพระแก้ว เมืองเวียงจันทน์ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-24