พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานร.10 วงโยรร.ท.วัดกลางชนะเลิศแห่งประเทศไทย

เทศบาลนครขอนแก่นอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาลวัดกลางชนะเลิศชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.09 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท รุ่น SECONDARY SENIOR DIVISON โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อประดิษฐานบนรถแห่ ถ้วยพระราชทานฯ เส้นทางจากศาลหลักเมืองถึงโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา นายวิชิน หมื่นศรีจูม ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าครูและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และคณะกรรมการ พร้อมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ร่วมพิธีอัญเชิญ ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ

ตามที่วงโยธาทิตโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ได้เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11 รุ่น SECONDARY SENIOR DIVISON ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมกับความเสร็จของวงโยธวาทิต นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ที่ได้แชมป์รับถ้วยพระราชทานฯ แต่ที่สำคัญที่สุดขอให้ยืนยันในการรักษาแชมป์ รักษาเป้าหมายในการที่จะมุ่งสู่แชมป์ ซึ่งเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วความรู้สึกก็จะโรยราลง เหมือนกับจะบอกตัวเองว่าได้แล้วตามที่ต้องการแล้วก็หยุดไม่เดินหน้าต่อ กับอีกประเภทหนึ่งคือเมื่อได้แชมป์ก็หลงตัวเองมองว่าข้าพเจ้าเป็นหนึ่ง ซึ่งนักเรียนต้องเรียนรู้ อย่างแนวคิดในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเราบอกว่า “อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ ป.1 เพิ่มเติมคือการคิดเป็น มีทักษะชีวิต” อยากจะฝากวิธีคิดให้กับเด็กนักเรียน คณะครูอาจารย์ ว่าเป้าหมายซึ่งเรามุ่งฝ่าฟัน ณ วันหนึ่งวันที่เราพิชิตเป้าหมายแล้ว ต่อจากนี้ไปวิธีคิดคืออะไร แต่ละวิธีคิดต่าง มีคำตอบ ต่างมีผลของการคิด

ดังนั้นอยากจะฝากสิ่งหนึ่งที่สามารถรักษาไว้ได้คือวิธีคิดที่มุ่งมั่น รักษาความตั้งใจ รักษาเป้าหมายเอาไว้ นั้นก็คือรักษาทีม รักษาความรู้สึกตอนที่เราทุ่มเทและเสียสละ สิ่งเหล่านี้ต่างหากกับเป็นความรู้สึกที่ น่าหวงแหน และประดับประคองตลอดไป ขอชื่นชมคณะครู ผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ผู้ปกครอง รวมถึงโค้ชที่ทุ่มเทได้อย่างยอดเยี่ยมจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งผลของความสำเร็จไม่ได้ปรากฏในกรอบเฉพาะโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง แต่ผลความสำเร็จนั้น มันปรากฎทั่วทั้งพ่อแม่ชาวเทศบาลนครขอนแก่นทั้งหมด ได้รับรู้และประจักษ์ถึงขีดความสามารถของลูกของเรา วันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เกียรติยศ ที่เราได้รับผู้ความรู้สึกนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะรักษาคุณค่านี้ให้มั่นคงตลอดไป