เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ พระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีลและนำคณะสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

สำหรับการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กำหนดจัดขึ้นในทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดปีพุทธศักราช 2563 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้