นายกนครขอนแก่นร่วมฉลองเทศกาลตรุษเวียดนาม 2563

นายกนครขอนแก่นร่วมฉลองเทศกาลตรุษเวียดนาม 2563

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานฉลองเทศกาลตรุษเวียดนาม ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หว่าง หง็อก เซิน (Mr. Hoang Ngoc Son) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมภริยา นายสมศักดิ์ สงวนต้นกัลยา นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่น นายตรัน ดึ๊ก เฮี่ยน หัวหน้าคณะนาฏศิลป์เวียดนาม จากนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามทุกจังหวัด นักธุรกิจชาวไทยและเวียดนาม พร้อมทั้งคนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากคณะนาฏศิลป์เวียดนาม นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาทำการแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วย

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีและยกย่องสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่นต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้า และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ และสมาชิกของสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไป