นายกเทศบาลขอนแก่นพบปะพี่น้องในประชุมชุมชนย่อยครั้งที่ 4/63

นายกเทศบาลขอนแก่นพบปะพี่น้องในประชุมชุมชนย่อยครั้งที่ 4/63

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อยเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 95 ชุมชน ตัวแทนหน่วยงานองค์กร - สมาคม - ชมรมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นต่างๆกับพี่น้องชุมชน ดังนี้

1.การขอขอบคุณพี่น้องชุมชนและหน่วยงานองค์กร สมาคม และชมรมสังกัดเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือสนับสุนนการจัดงาน 4 กิจกรรมแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คือ งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2562 งานสวนเรืองแสง 2020 และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2020 และ งานทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2563 อีกทั้งยังได้เชิญชวนร่วมชมการประดับไฟรูปมังกร และ โคมไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่บริเวณสวนประตูเมือง (สวนเรืองแสง) อีกด้วย

2.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน "เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น มหกรรมอาหารนานาชาติ 2020" Khon Kaen’s Chinese New Year & International Cuisine Festival 2020 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2563 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเป็นเมือง MICE City และสร้างความรักความสามัคคีของคนในจังหวัดขอนแก่น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1.การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติที่อร่อยรสเลิศ มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาติ กว่า 40 บูธ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ,ชาวไทยเชื้อสายต่างๆในขอนแก่น , 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น ,เทศบาลนครขอนแก่น ,องค์กรอิสลามขอนแก่น ,โรงแรม ,ร้านอาหารร้านค้าต่างๆ เป็นต้น 2.การแสดงการแสดงวัฒนธรรมไทย-จีนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ,สมาคมดนตรีจีนขอนแก่น ,โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น ,โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น 3.การประกวดมิสตรุษจีน Miss Chinese New Year 2020 ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 17.00 - 22.00 น.

3.การติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ระบาดหนัก เชื้อรุนแรงขั้นเสียชีวิต ซึ่งมีจุดเริ่มต้นระบาดในประเทศจีน เมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย เมื่อปลาย ค.ศ.2019 สำหรับสถานการณ์ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อจำนวน 8 ราย (คนจีน 7 คน คนไทย 1 คน) นับว่าเป็นสถานการณ์รุนแรงของโลก และ UN ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก อีกทั้งยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 โดยขอเน้นย้ำกับประธานและคณะกรรมการชุมชนให้ติดตามสถานการณ์และวิธีการรับมือป้องกัน เพื่อดูแลพี่น้องชุมชนอย่างใกล้ชิดด้วย

4.การประชาสัมพันธ์งานบุญถวยธุงสมโภช “พระเจดีย์ศรีโนนทัน” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดศรีสว่างโนนทัน ซึ่งนำประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานพร้อมทั้ง กราบนมัสการ "พระบรมสารีริกธาตุ" น้อมอภิวาทขอพร "หลวงปู่ศรี ฮีตเดือนสามกินข้าวจี่ ของดีบ้านโนนทัน และพิธีฉลองพัดการเปรียญธรรม 1 ประโยค พระปลัดแสนสุรีย์ ญาณเมธี.เจ้าอาวสาวัดศรีสว่างโนนทัน และพิธีฮดสรง อีกทั้งยังมีลำเตี้ยโนนทัน ลำโนราห์ เป็นต้น

5.การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประเพณีเก่าแก่ที่มีชื่อว่า “บุญมาฆบูชา” หรือ บุญเดือนสาม ซึ่งภายในวัดได้พบรอยพระพุทธบาทที่มีอายุเก่าแก่มาช้านาน (โดยเป็นความร่วมมือของวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง นำโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และพี่น้องชุมชนเขตเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีโบราณ และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทจำลองที่มีอายุเก่าแก่มาช้านานที่อยู่ภายในบริเวณวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง) ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

6.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ตักบาตรพระแรกของเดือน” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น (สวมใส่ชุดสีเหลือง)

7.พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นกำหนดในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น โดยมีการแต่งกาย สุภาพบุรุษ ใส่รองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรี เก็บผมให้เรียบร้อย / รองเท้าคัชชู หรือรองเท้าหุ้มส้น สวมใส่ชุดสุภาพสีเหลือง

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ การสำรวจรายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และการมอบสายรัดข้อมืออัจฉริยะให้แกนนำกลุ่มเสี่ยง , สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น , รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลนครขอนแก่น , การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับเหตุรำคาญ , การรับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ระยะที่ 1 ,และเตรียมความพร้อมประเมินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563