นายกเทศบาลนครขอนแก่น ปิดโครงการ “ธรรมดายาตรา”ปีที่ 10

10 ปี ธรรมดายาตรา บทเรียนจากคนธรรมดา ที่มีธรรมะ และธรรมชาติเป็นครู คืนชีวิตให้ธรรมชาติ ยาตราเพื่อโลกสดใส ขอบคุณกับธรรมดายาตรากับความอดทน ความเสียสละ ความมุ่งมั่น ลูกหลานของเราได้อะไรมากมายกับโครงการดีๆ เช่นนี้ ร่วมสร้างสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ มอบโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปเพื่อไปดูแลต่อ และที่สำคัญลูกจะดูแลโลกใบนี้ต่อได้ไหม.?

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ป็นประธานพิธีปิดโครงการธรรมดายาตรา ปีที่ 10 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรและผู้สนับสนุนโครงการฯ ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง โดยมี นายชัยวัฒน์ ประกิระเค ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) และคณะ นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์ ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ จากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน ร่วมพิธีปิดโครงการธรรมดายาตรา ปีที่ 10 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรและผู้สนับสนุนโครงการฯ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น, สมาคมไทสิขา ชมรมตลาดเขียวขอนแก่น, กลุ่มเยาวชนชายขอบ ,นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน พร้อมทั้งชมนิทรรศการ และตลาดสีเขียว

โดยปีนี้ เป็นการจัดขึ้นปีที่ 10 ในชื่อธีมคือ "10 ปีธรรมดายาตรา บทเรียนจากคนธรรมดา ที่มีธรรมะ และธรรมชาติ" จัดขึ้นในวันที่ 22 -25 มกราคม 2563 มีนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน ร่วมกิจกรรม 140 คน สถานที่ที่เดินเรียนรู้ 1.วัดบ้านดอนบม 2. วัดท่าประทาย บ้านพระคือ 3.วัดป่าเทพนิมิต บ้านหนองไฮ และ 4.บึงทุ่งสร้าง (สถานที่แห่งนี้)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า “เห็นลูกๆ เหน็ดเหนื่อย เหนื่อยยากแต่ก็มีความสุข มีความรู้ เข้าใจ รักในธรรมชาติ รักบ้านเรา และสิ่งหนึ่งที่ติดตามมาคือสำนึกรักท้องถิ่น กระตุ้นให้สาธารณะรับรู้ ช่วยกันฝากโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไป พวกเราทำร้ายโลกใบนี้มาต้องเยียวยาโลกใบนี้ สร้างสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ และมอบโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไป เพื่อให้คนรุ่นต่อไปแลต่อ สำคัญที่ลูกจะดูแลโลกใบนี้ต่อได้ไหม จะมีความรู้สึกไหมว่าโลกใบนี้กำลังบอบซ้ำอย่างรุ่นแรง เจ็บป่วยอย่างแสนสาหัส เหมือนอย่างปีนี้ที่แทนทุกเขื่อนขาดแคลนน้ำอย่างหนัก แล้วสักวันหนึ่งโลกมันจะไม่สามารถอยู่ได้ ถ้ามนุษย์ยังเป็นแบบนี้อยู่

ขอบคุณอีกครั้งกับธรรมดายาดตรา กับความอดทน ความเสียสละ ความมุ่งมั่น ลูกหลานของเราได้อะไรมากมายกับโครงการดีๆ เช่นนี้ ขอบคุณกับหน่วยงาน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันประคับประคองทำให้โครงการนี้เดินต่อมาได้ถึง 10 ปี มันอาจจะเป็นน้ำหยดเล็กๆบนผืนทรายพอหยดลงไปมันก็ซึมหาย แต่ถ้ามีคนสำนึกอย่างนี้มากๆ จากหยดน้ำมันก็จะกลายเป็นแม่น้ำ เป็นบึง และเป็นทะเล มันก็จะเกิดผลเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งกับความรู้ ข้อมูล สำนึกที่เกิดขึ้นลูกจะยืดติดและเอาไปใช้ ผมมันใจที่จะฝากโลกใบนี้ต่อให้กับลูกของเราต่อไป นายกเทศมนตรีกล่าว ...

สำหรับโครงการธรรมดายาตรา เกิดจากกลุ่มครู-นักเรียนและคนทำงานด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์การเดินธรรมยาตรา เป็นเวทีให้กลุ่มคนธรรมดา เหล่านี้ได้ฝึกฝนตนเองในการเรียนรู้ธรรมะผ่านการเดิน-การทำงานร่วมกันและได้ร่วมสะท้อนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ในปัจจุบันให้กับคนร่วมเดินและ คนในชุมชนเมืองขอนแก่นได้รับรู้ข้อมูลสภาพปัญหา และตระหนักถึงคุณค่าของ แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ กับสุขภาวะชุมชน