เปิดแล้ว!! ตรุษจีนขอนแก่น มหกรรมอาหารนานาชาติ 2020

เปิดแล้ว!! ตรุษจีนขอนแก่น มหกรรมอาหารนานาชาติ 2020

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดีในงาน "เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น มหกรรมอาหารนานาชาติ 2020 Khon Kaen’s Chinese New Year & International Cuisine Festival 2020" โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมี นายทีปกร ลีศิริกุล ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่า กงม่า ประจำปี 2562 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร พี่น้องประชาชน ตลอดจนผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ ฯพณฯ หลี่ เสี้ยวหัว รักษาการกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น, ฯพณฯ สมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น, ฯพณฯ ฌ็อง-มีแชล อีฟว์ ดีดีเย แปรัว กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำจังหวัดขอนแก่น, รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คชพลายุกต์ และ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์) นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล (นางสาวภาสินี ธีรภานุ และ นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์) และคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่า กงม่า ประจำปี 2562 เป็นต้น

สำหรับการจัดงาน "เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น มหกรรมอาหารนานาชาติ 2020" Khon Kaen’s Chinese New Year & International Cuisine Festival 2020 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2563 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเป็นเมือง MICE City และสร้างความรักความสามัคคีของคนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1.การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติที่อร่อยรสเลิศ มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาติ กว่า 40 บูธ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ,ชาวไทยเชื้อสายต่างๆในขอนแก่น , 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น ,เทศบาลนครขอนแก่น ,องค์กรอิสลามขอนแก่น ,โรงแรม ,ร้านอาหารร้านค้าต่างๆ เป็นต้น

2.การแสดงการแสดงวัฒนธรรมไทย-จีนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ,สมาคมดนตรีจีนขอนแก่น ,โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น ,โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น

3.การประกวดมิสตรุษจีน Miss Chinese New Year 2020 ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่น และ นักท่องเที่ยว ร่วมชิม ช็อป เลือกซื้ออาหารนานาชาติ และ ชมการแสดงจากลูกหลานชาวขอนแก่น ในงาน เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น มหกรรมอาหารนานาชาติ 2020 Khon Kaen’s Chinese New Year & International Cuisine Festival 2020 ซึ่งได้รวบรวมอาหารนานาชาติ มาเพื่อให้ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสอาหารเลิศรส ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2563 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร